This text will be replaced
5109
ایجاد شده توسط حامدفروَهر
ایجاد شده در 02 مرداد 1393
2280 پسنديدند, 2174 نپسنديدند

توضيحات

سفینه های فضایی در بوشهر
جان کری حقیقت را...
(Media / جان کری حقیقت را گاف میدهد!این عملیات لعنتی است. باید از شر آن خلاص شویم. جان کری در بخش دیگری از این سخنان غیررسمی به دستیارش درباره سفر به منطقه می گوید باید امشب به آنجا برویم. احمقانه است اگر دست روی دست بگذاریم.)
(دوشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۳) *وقتی جان کری...
مشاهده و تعقیب...
(Media / مشاهده و تعقیب بشقاب پرنده در تهران سال 1355 - 1 )
(19 سپتامبر1976) *مشاهده و تعقیب...
مشاهده و تعقیب...
(Media / مشاهده و تعقیب بشقاب پرنده در تهران سال 1355 - 2 )
(19 سپتامبر1976) *مشاهده و تعقیب...

نمايش همه

انجمن

فعاليت ها

Back to Top