شما بگيد چي مي خواهيد؟

کاريزنو شبکه اجتماعي مبتني بر نيازهاي کاربران ايراني بوده و درصدد است بتواند بهترين و بيشترين سرويس هاي مورد نياز را براي اعضاء خود فراهم نمايد.
اين مهم فقط در صورتي ميسر است که شما به عنوان کاربران نهائي نيازهاي خود را بصورت ايده هاي مختلف براي ما ارسال نمائيد تا تيم فني و مهندسي شبکه بتوانند آنها را در قالب سرويس هاي جذاب بومي سازي نموده و در اختيار شما قرار  دهد.
کاريزنو خود را متعهد مي داند به بهترين ايده ها که منجر به پياده سازي در شبکه شود جوايزي اهداء و نام ايده دهنده را به ديگران اعلام نمايد.
چنانچه اين ايده منجر به توليد ثروت و کار اقتصادي شود کاريزنو متعهد است طراح ايده را در سود حاصله از آن ايده سهيم کند.
مي دونيم اگه شما بخواهيد مي تونيم بهترين سايت دنيا باشيم .
چاره ديگه اي نداريم.!!!!! همین

 

 

جهت ارسال ايده بنام شما حتما باید عضو سايت باشيد.

 

ایده های ثبت شده شما:

 

   
رکورد پیدا نشد