چه جوري ميشه مارو پيدا کرد؟

ما که گم نشديم تا شما ما را پيداکنيد  همين نزديکي و نزديک شمائيم .

اگه دوست داريد ايميل بزنيد                           ">    

اگه دوست داريد sms بزنيد                           10002188108024

 

اما اگه با شخص مدير شبکه کار داريد ، به منوي "ارتباط خصوصي با مدير شبکه" مراجعه نمائيد.

ولي يادتون باشه براي ارسال نظرات و انتقادات و يا هرگونه پيشنهاد صرفاَ بايد از طريق ايميل ارتباط برقرار کنيد.