نحوه کار با وب سایت آگهی رایگان بفروش's رويداد

cover photo

نحوه کار با وب سایت آگهی رایگان بفروش

نحوه کار با وب سایت آگهی رایگان بفروش
امن خرید کنیدnnاز کسانی خرید کنید که امکان ملاقات حضوری با آنها پیش از انجام معامله وجود داشته باشد.n nاگر فروشنده اطلاعات شخصی یا اطلاعات حساب بانکی خود را ارائه کرد،‌ دلیل کافی برای اعتماد شما به ایشان نیست nدر صورت امکان پس از خرید کالا رسید کتبی معتبر از فروشنده دریافت کنید nبیشتر احتیاط کنید n nفروشنده یا خریداری که بی‌دلیل و به طرزی مشکوک اطلاعات حساب بانکی شما را می‌پرسد nمی‌خواهید مبلغ قابل توجهی به کسی که نمی‌شناسید، بپردازید سعی کنید در محلی امن مانند پایگاه‌های پلیس یا شعب بانک‌ها قرار بگذاریدnsellfree.irnhttp://sellfree.ir/نحوه-کار-با-وب-سایت/
مجموعه
General
زمان
آگوست 28 at 01:00 AM - نوامبر 30 at 03:00 PM
محل
تهران
مدیر رویدادهای
علی بالوی پور

مهمانان تائید شده

نقشه محل

بارگذاری نقشه...